h
شما اینجا هستید: ساختار شرکت * مدیران
در حال بازیابی اطلاعات
  
مدیران
     
 
  آقای صمصام غنیان
مدیر سرمایه گذاری و امور شرکتها   مدیر امور مالی و اداری