خانه

درباره شرکت

 گزارشگری پایداری                                                                                                                                  
شرکت با پرداخت به موقع مالیات، حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی و سایر ذینفعان خود در فعالیت‏های اجتماعی مشارکت دارد.
طی دوره مورد گزارش و به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت برای سال مالی منتهی به 30/09/1401، از محل مصوبه مجمع به مبلغ 2,000 میلیون ریال به عنوان هزینه مسئولیت‌های اجتماعی تصویب گردید. تاکنون مبلغ 600  میلیون ریال صرف هزینه‌های مسئولیت اجتماعی گردیده است. شایان توجه است که در مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری سپه در سنوات اخیر، پرداخت کمک‌های بلاعوض پس از تصویب در مجمع، و پس از اخذ مصوبه هیئت‌مدیره و با رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت می‌گیرد.                                                                                                              
شرکت سرمایه‌گذاری سپه با مشارکت در برگزاری همایش‌های تخصصی در افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به تولید، سرمایه‌گذاری با محوریت بازار سرمایه نقش‌آفرینی داشته و با کمک رسانی در مواقع بحران (زمین لرزه، سیل، طوفان و آتش سوزی)، احداث مدرسه و احداث فضاهای آموزشی و ورزشی و خانه های بهداشت و … در مناطق محروم نقش سازنده ایفا می نمایند.                                                                                                                
با توجه به ماهیت فعالیت، موارد مرتبط با اجرای قوانین و مقررات زیست‌محیطی برای شرکت موضوعیت ندارد.                                                                                                                   
از نظر بعد اقتصادی، بررسی وضعیت سودآوری و ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت در طول سنوات گذشته حاکی از رشد قابل توجهی بوده است.            


سرمایه گذاری مطمئن را از ما بخواهید.